Çukurova Üniversitesi SUBTROPİK MEYVELER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
 
 
English

 
   
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
SUBTROPİK MEYVELER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Çukurova Üniversitesi Subtropik Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi 1990 yılında Adana'da Balcalı kampusunda kurulmuştur. Üniversite kampusu içerisinde yaklaşık 100 dekar alan üzerinde kurulmuş olan Merkez'de içerisinde laboratuvarları bulunan 4 adet idari bina, bir kısmı bilgisayar kontrollü cam ve plastik seralar ve böceklere karşı korumalı seralar (Screenhouse) dan oluşan yaklaşık olarak 15 dekar kapalı alan bulunmaktadır. Seralar dışında kalan alanlar turunçgil introdüksiyon ve adaptasyon alanlarıdır.
   
 

MERKEZİN KURULUŞ AMAÇLARI :


a) Ulusal kalkınma hedeflerini ve dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutarak, Türkiye'nin subtropik meyveler tarımındaki sorunlarını saptamak, çözümlemek ve çözümlerine yardımcı olmak,

b) Subtropik meyvelerden turunçgil tarımı model alınarak, özellikle yeni geliştirilen biyolojik ve biyoteknolojik tarım teknolojilerini izlemek, bunları Türkiye'ye transfer etmek ve adaptasyon çalışmalar yaparak elde edilen sonuçları Üniversiteler ve diğer araştırma kuruluşlarının kullanabileceği şekle getirmek,

c) Merkez faaliyetleri esnasında, kalkınma planları ve programlarında subtropik meyveler tarımında ve biyolojik kökenli tarım teknolojisinde belirtilen hedefler doğrultusunda araştırma gereksinimlerini saptamak, bilimsel araştırma ortamı yaratmak ve yaratıcılığı özendirmek,

d) Turunçgillerde yeni teknolojiler kullanarak, virüs ve virüs benzeri hastalıklarından ari üretim materyalleri sağlamak.

e) Virüs ve virüs benzeri hastalıkların teşhisi ve araştırılmasında geliştirilen yeni yöntemleri izlemek ve ülkemize transfer etmek.

f) Hastalıklardan arındırılmış turunçgil fidanları üretmek ve bu fidanları turunçgil yetiştiricilerine vermek.


Subtropik Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi, ticari turunçgil fidanı yetiştiriciliğinde ilk başvurulacak yerdir. Eğer turunçgil fidanına ihtiyacınız varsa Merkezle temas kurunuz. Merkezde yapılan fidan yetiştiriciliği ve fidanların özellikleri şunlardır:
Anaç üretiminde hastalıklara dayanıklı olduğu saptanmış olan turunç klonlarından alınan tohumlara sıcak su ve fungusit uygulamaları.
Cam ve plastik seralarda topraksız kültürde fidan yetiştirilmesi.
Böceklere karşı korumalı seralarda anaç, aşı gözü ve fidan üretilmesi.
Bütün virüs, virüs benzeri hastalıklar ve diğer hastalıklardan arındırma.
Nematod, yabancı otlar ve zararlılardan ari olması.
Bölgeye uygun tür ve çeşitlerin fidanlarının üretilmesi ve çeşitlerin ismine doğruluğu.
Aşı gözü kaynağı olarak en verimli damızlık ağaçların kullanılması.
Fidanların tüp içersinde, sağlıklı bir kök sistemine sahip ve aynı büyüklükte olması. Bu şekilde dikimde herhangi bir kayıp olmasının önlenmesi ve homojen bir bahçe oluşturabilme olanağı.
Tüm ağaçların aynı hız ve büyüklükte gelişmesi.
Fidanların hızlı gelişmesi ve erken meyveye yatması
Sağlıklı fidanlar sayesinde bahçe ömrünün uzaması, verim ve kalitenin iyileşmesi.


FİZİKSEL ALTYAPI :


Toplam Alan : 100 Dekar
Kapalı Alan : 15 Dekar
Bina Sayısı : 4 Adet
Bilgisayar Kontrollü Sera : 5 Adet
Normal Cam Sera : 4 Adet
Plastik Sera : 4 Adet
Screenhouse : 5 Adet


MERKEZ YÖNETİMİ :


MÜDÜR :   Prof. Dr. N. Kemal KOÇ
MÜDÜR YARDIMCISI :   Prof. Dr. Ali ERKILIÇMERKEZ KURULU ÜYELERİ :


BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ :   Prof. Dr. N.Kemal KOÇ
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ :   Prof. Dr. Ali ERKILIÇ
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ :   Prof. Dr. Sadettin BALOĞLU
TOPRAK BÖLÜMÜ :   Prof.Dr. İbrahim ORTAŞ
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ :   Prof. Dr. Halil ELEKÇİOĞLU
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ :   Doç. Dr. Hüseyin ERTEN
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ :   Doç. Dr. Mukadder KAYIM
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ :   Doç. Dr. Hakan ÖZKAN
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ :   Doç. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ :   Doç. Dr. Yıldız AKA KAÇAR
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ :   Yrd. Doç. Dr. Bilge YILDIRIM


MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :


MERKEZ MÜDÜRÜ : Prof. Dr. N. Kemal KOÇ
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ : Prof. Dr. Ali ERKILIÇ
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ : Prof. Dr. Halil ELEKÇİOĞLU
TOPRAK BÖLÜMÜ : Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ : Doç. Dr. Hüseyin ERTEN


 
 
 
 
 
© 2004 Ç.Ü. Subtropik Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz hiç bir materyal kullanılamaz.